Roskildecup 2024

Roskilde Cup er et kamp- og katastævne for deltagere med et nybegynder-moderat erfaringsniveau og for graderne til og med 1. mon for børn/juniorer og til og med 3. kyu for voksne/juniorer. Der er også en erfaren klasse for henholdsvis årgangene 2006-2007 samt 2008-2009. Deltagerne må IKKE have deltaget til knock-downstævner eller deltaget ved EM (hverken U16, U21 eller senior-EM). Deltagerne skal minimum være 10. mon/kyu på stævnedagen.

Indvejning foregår i dogi. Indvejning lørdag, d. 15. juni: Foregår på stævnets lokation, Østervangsskolen Astersvej 15 4000 Roskilde, mellem 8:30-9:30 ved lægebordet. Husk blåt EKO pas samt udfyldt læge-/acceptseddel (kombineret dokument).

Program for dagen

Kl 8:00 Dørene åbner

Deltagere og kæmpere er velkommen fra kl 8, hvor dørene åbner. Opstilling af tatami mv. starter også kl 8.

Kl 8:30-9:30 Indvejning

Der foregår indvejning mellem kl. 8:30 og 9:30 ved lægebordet. Husk blåt EKO pas og udfyldt lægeseddel / acceptseddel (kombineret dokument), som afleveres til lægen

Indvejning skal foregå omklædt i dogi.

Kl 9:30-9:40 Coachmøde

Kl 9:40-10:00 Indmarch

Kl 10:00-10:45 Team kata

Da vi ønsker at fremme deltagelse i teamkata, er denne kategori åben for alle over 9 år og alle grader. I alle runder vælger teamet selv hvilken kata, de vil udføre. Kata vægtes ens, så der er dermed ikke en fordel ved at vælge en højere kata.

Kl 10:45-13:00 Individuel Kata

Der afholdes katakonkurrencer i kategorierne individuel og team.

Individuel Konkurrence

Der afholdes konkurrencer for mon- og kyugrader. I begge tilfælde er deltagerne i udgangspunktet opdelt i 10.-7. kyu/mon samt 6.-3. kyu og 6.-1. mon. I indledende runder viser man en af de angivne kata valgt ved lodtrækning. Fra og med semifinaler viser man en selvvalgt kata blandt de angivne, og man må gerne lave samme kata flere gange

10.-7. kyu:
Indledende runder: Taikyoku I + II
Fra og med semifinaler: Taikyoku III, Pinan I + II

6.-3. kyu:
Indledende runder: Taikyoku I + II + III, Pinan I
Fra og med semifinaler: Pinan II + III + IV

10.-7. mon:
Indledende runder: Taikyoku I + II
Fra og med semifinaler: Taikyoku I + II + III

6.+ mon:
Indledende runder: Taikyoku III + Pinan I + II
Fra og med semifinaler: Pinan I – V

Kl 13:00-13:30 Frokostpause

Kl 13:30-15:30 Kumite

Kamptid

For kæmpere under 18 kæmpes 1.5 minutter med én mulig forlængelse på 1 minut
For kæmpere over 18 kæmpes 2 minutter med én mulig forlængelse på 1.5 minut

Kamp opdeles i følgende klasser

Drenge- og pigeklasse fødeår 2011-2015 med vest (under / over 6. kyu) *
Drenge- og pigeklasse fødeår 2006-2010 med vest (under / over 6. kyu) *
Drenge- og pigeklasse fødeår 2008-2009 uden vest **
Drenge- og pigeklasse fødeår 2006-2007 uden vest **
Dame- og herreklasse 18+ (under / over 6. kyu) ***

* Der kæmpes efter semi-kontakt regler. Obligatorisk beskyttelse: hjelm med visir, vest, skinnebensbeskytter, knæbeskytter og skridtbeskytter (uanset køn). Erfaringsniveau: Maksimalt deltaget i 5 stævner og Ingen EM/U21 eller knockdown stævner. Stævner i anden kampsport tæller med i de 5.

** Der kæmpes som modereret knock-down, hvilket vil sige uden vest, med lårspark. Obligatorisk beskyttelse: hjelm med visir, skinnebensbeskytter, knæbeskytter, skridtbeskytter (uanset køn) samt brystbeskytter af cup-typen i pige- og dameklasser. Erfaringsniveau: Ingen deltagelse i EM/U21 og knockdown stævner.

*** Der kæmpes som modereret knock-down, hvilket vil sige uden vest, med lårspark. Obligatorisk beskyttelse: hjelm med visir eller hjelm og tandbeskytter, skinnebensbeskytter, knæbeskytter, skridtbeskytter (uanset køn) samt brystbeskytter af cup-typen i pige- og dameklasser. Erfaringsniveau: Maksimalt deltaget i 5 stævner og ingen deltagelse i EM/U21 og knockdown stævner. Stævner i anden kampsport tæller med i de 5.

Kl 15:30-16:00: Afslutning og medaljeoverrækkelse

Adresse

Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Forplejning

Der er mulighed for at købe mad og drikke i supermarkedet i nærheden af stævnet. Derudover vil der være salg af kaffe, kage og vand ved stævnet.

Indvejning

Indvejning lørdag, d. 10. juni: Foregår på stævnets lokation, Østervangsskolen Astersvej 15 4000 Roskilde, mellem 8:30-9:30 ved lægebordet

Indvejning skal foregå omklædt i dogi. Husk det blå EKO Pas

Hvem kan deltage?

Stævnet er for børn, juniorer og voksne med ingen eller lidt stævneerfaring og for grader op til og med 3. kyu og til og med 1. mon. Dette gælder også for stævneerfaring fra anden kampsport. Deltagere må ikke have erfaring med knock-down stævner eller fra U21 eller EM

Deltagere skal minimum være 10. mon/kyu på stævnedagen og skal desuden have skriftlig tilladelse fra forældre og instruktør.

Tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist den 22. maj 2024 på mail info@roskildecup.dk

Tilmeldingsformular skal benyttes. Download den her

Tilmelding skal sendes klubvis

Tilmelding kan først betragtes som registreret, når Roskilde Karate Klub har modtaget tilmeldingsformular samt betaling, og når klubben har modtaget bekræftelse på mail

Bemærk at lægeseddel og acceptseddel er samlet i ét dokument og skal medbringes i underskrevet stand ved indvejning. Du kan downloade dokumentet her

Det er ikke muligt at blive tilmeldt på stævnedagen. Der gøres ingen undtagelser

Betaling

Deltagergebyr er 175kr for én diciplin, 200kr for to eller tre dicipliner (kumite, kata, teamkata)

Betaling skal ske klubvis

Beløbet overføres til konto reg. nr. 9570 konto nr. 5371481. I kommentar anføres: "Roskilde Cup 2024" og klubnavn - f.eks. "Roskilde Cup 2024 - Nansensgade"

Tilskuerentré koster 30,00 kr. for børn over 5 år og voksne. Betales ved indgang

Adgang fra kl. 8:00

Kamptid

Under 18 år: 1½ minut + evt. 1 minuts forlængelse. Max én forlængelse

Voksne: 2 minutter + evt. 1½ minuts forlængelse. Max én forlængelse

Premier

Der er premier til 1., 2. og 3. pladser, samt til bedste fighter og bedste debut

Invitation

Her kan du downloade invitation samt tilmeldingsformular

Indvejning

Her kan du downloade accept- og lægeseddel samt regelsæt

Tilmeld dig som frivillig

Vi har brug for dig. Der er mange områder, hvor du kan hjælpe, både hele eller dele af dagen. Klip på knappen nedenfor og udfyld dine oplysninger